Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #369175

I- Konuşmacı, konuşma yapacağı konuyla ilgili gerekli temel ve akademik bilgiye sahip olmalıdır.
II- Konuşmacı, konuşmanın süresini, mantıksal düzenini ve verebileceği örnekleri önceden planlamalıdır.
III- Konuşma yapılırken sesler doğru çıkarılmalı, hedef kitlenin yapısı da göz önünde bulundurularak anlaşılır kelimeler kullanılmalıdır.
IV- Konuşmacının, görsel ve işitsel materyaller kullanması konuşanın daha etkili olmasını sağlar.
Yukarıda verilen açıklamalar güzel, doğru ve etkili bir konuşmanın temel niteliklerinden hangileriyle eşleşir?


I-Açıklık, II-Doğallık, III-İnandırıcılık, IV-Yöntem ve plan

I-İlginçlik, II-Ön çalışma, III-Açıklık, IV-Konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlar

I-Konuşmacının bilgi ve donanımı, II-Yöntem ve plan, III-Açıklık, IV- Konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlar

I- Üslup, II-Açıklık, III-konuşmacının bilgi ve donanımı, IV-Doğallık

I-Yöntem ve plan, II-Üslup, III-Doğallık, IV-İnandırıcılık


Yanıt Açıklaması:

Konuşmacının, konuşma yapacağı konuyla ilgili temel ve akademik birikimi konuşmacının bilgi ve donanımı ile açıklanabilir. Konuşmacının, konuşma süresini, konuyu açıklarken izleyeceği adımları ve verebileceği örnekleri önceden planlaması, konuşmanın yöntem ve planıyla ilgilidir. Konuşmada seslerin doğru çıkarılması, zor konuların dahi sade ve anlaşılır kelimelerle aktarılması konuşmada açıklığı sağlar. Görsel ve işitsel materyallerin kullanılması ise konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum