Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11976

Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?


Dinleme
Konuşma
Görme
Yazma
Okuma

Yanıt Açıklaması: Temel dil becerileri, anlama ve anlatma olmak üzere iki temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu temel beceriler içinde şekil 7.1’de görüldüğü gibi okuma ve dinleme anlamanın; konuşma ve yazma ise anlatmanın alt bileşenidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum