Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #12012

17.yy. Fransız yazarı Moliere’in "Cimri, Hastalık hastası" oyunları hangi komedi türüne dahildir?


Töre
Entrika
Romantik
Karakter
Kahramanlık

Yanıt Açıklaması: Komediler yoğunlaştıkları konulara göre farklı adlandırılırlar. Örneğin, insan karakterinin gülünç ve aksak yanlarını konu alıyorsa karakter komedileri (Moliere’in Cimri, Hastal›k Hastas›); içinde bulunduğu toplumun gülünç ve aksak yönlerini ele alıyorsa töre komedileri (Şinasi’nin Şair Evlenmesi); iç içe geçmiş olayları şaşırtıcı yönleriyle ele alıyor ve genellikle sadece güldürme amaçlanıyorsa entrika komedileri (Ahmet Vefik Paşa’nın Ayyar Hamza) olarak adlandırılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum