Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #372608

I.Metnin ana ve ara başlıkları arasında ilişki kurmak
II.Metni klasik müzik eşliğinde okumak
III.Metnin konusunu belirlemek
IV.Metin yazarının bakış açısını belirlemek
Hangileri okuma sürecinde metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, okuduğunu anlamayı destekleyecek, anlama hızını artıracak çalışmalardandır?


I-II

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Okuma sürecinde metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, okuduğunu anlamayı destekleyecek, anlama hızını arttıracak bazı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:
- Metnin ana ve ara başlıkları arasında ilişki kurmak
- Metnin paragrafları arasında ilişki kurmak, ilişkiyi kavramak
- Okuma sırasında önemli görülen yerleri not almak
- Metnin konusunu belirlemek
- Metindeki ana ve yardımcı düşünceyi belirlemek
- Metin yazarının bakış açısını, anlatım tarzını belirlemek
- Metinde yer alan örnekleri dikkatle okumak ve konuyla ilişkilendirmek
- Metnin konusunu önceden bilinenlerle ilişkilendirmek
- Metinde ele alınan konuyu zihinde yeniden yapılandırmak, analiz ve senteze gitmek, yorumlamak
- Metinde geçen anlamı bilinmeyen kelime ve terimlere bağlama uygun anlamlar yüklemek
- Metinden hareketle ‘’ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim” sorularına cevap bulmak

Yorumlar
  • 0 Yorum