Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #372790

I.Özetleme
II.Metindeki düşünceler arasındaki ilişkiyi görmek
için metni yeniden gözden geçirme
III.Bağlama yönelik ipuçlarını kullanma
IV.Metinle ilgili önceden yapılan tahminlerin
doğruluğunu kontrol etme
Okuma stratejilerinden hangileri okuma sonrasında
kullanılan stratejiler arasında yer alır?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Sürecin değerlendirildiği aşama olarak da ifade
edilen bu aşamada okumanın amaçlara uygun olarak
gerçekleşip gerçekleşmediği, metinde anlaşılmayan bir yer
olup olmadığı, metinle ilgili tahminlerin ne derece doğru
olduğu denetlenir. Okuma sonrası kullanılan stratejiler
arasında, metinle ilgili önceden yapılan tahminlerin doğru
olup olmadığını kontrol etme, özetleme, metindeki
düşünceler arasındaki ilişkiyi görmek için metni yeniden
gözden geçirme gibi stratejiler sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum