Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11889

I. Konuşma sırasında diğer bireyleri küçümseyen, küçük düşüren söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.II. Sözlü iletişimin her aşamasında; sorulan sorularda veya sorulara verilen cevaplarda, üzüntünün veya mutluluğun paylaşıldığı durumlarda içten olunmalıdır.III. Konuşma sırasında diğer bireylerin yaşı, cinsiyeti, statüsü gözetilmeli, seçilen ifadelere, üsluba ve iletişimde çok önemli yeri olan beden dilinin kullanımına özen gösterilmelidir. IV. Diğer bireylerin hatalarını gözeten ve her fırsatta dile getiren, buna bağlı olarak da diğer bireyleri daima uyarma eğilimde olan söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri sözlü iletişim ortamında bireyin uyması gereken kurallardandır?


Yalnız II
II ve III
I ve II
I, III ve IV
I, II, III, IV

Yanıt Açıklaması: Yukarıdaki tanımların hepsi sözlü iletişim ortamında bireyin uyması gereken kurallardandır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum