Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #11977

Aşağıdakilerden hangisi okuma anlama sürecinin özelliklerinden biri değildir?


Ön bilgiler
Anlama
Etkin bir süreç
Düşünme
Yazma süreci

Yanıt Açıklaması: İki ayrı kavram gibi görünen okuma ve anlama birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Okunan bir metnin anlaşılabilmesi iyi bir okuma becerisi, zihinsel süreçlerin aktif olarak kullanılması ve dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum