Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #371504

Aşağıda verilen düşünce yazısı türlerinden hangisinin açıklamasında bir yanlışlık yapılmıştır?


Anı; kişilerin yaşadıkları önemli olayları, duyguları ve düşüncelerini kendi bakış açısına göre günü gününe yazdıkları yazılardır.

Gezi yazısı, yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir anlatımla yansıttığı yazılardır.

Söyleşi, yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde, senli benli bir dil kullanarak, anlattığı yazılardır.

Fıkra, gazete ve dergilerde yayımlanan belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır.

Röportaj, tanınmış kişiyi yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır.


Yanıt Açıklaması:

Anı; bilim, sanat, politika alanında ün yapmış kişilerin yaşadıkları olayları ya da yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini gözlemlerine, izlenimlerine ve bilgi birikimlerine dayanarak anlattıkları yazılardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum