Türk Dili 2 Deneme Sınavı Sorusu #372853

I. İşitilebilirlik
II. Esneklik
III. Akıcılık
IV. Hoşagiderlik
Hangi seçenekte doğru, güzel iyi bir sesin sahip olması gereken temel özelliklerin tamamı verilmiştir?


Hiçbiri

I-II-III

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özellikler şöyle sıralanabilir:
- İşitilebilirlik: Konuşmanın sıklığı, tonu, yeğinliği ve tınısı dinleyicinin rahatça işitebileceği nitelikte olmalıdır.
- Esneklik: Esneklik, ses hacminin değişikliğe bağlı olan ses tonunu ya da perde değişikliğini ifade eder.
- Akıcılık: Konuşma sırasında sesin boğumlanarak sözcüklere dönüştürülmesi ve boğumlanma hızı, iletilmek istenen mesajın hedefe en doğru şekilde ulaşması için iyi ayarlanmalıdır.
- Hoşagiderlik: Kişi doğru, güzel ve etkili iletişim kurabilmek için ses aralığını, perde genişliğini, tonlamayla sesine katabileceği tınıları, ifadesine katabileceği ezgiyi, sözcükleri söyleyiş hızını öncelikle tanımalı ardından da doğru şekillerde bunlardan yararlanmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum