Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1017844

Aşağıdakilerden hangisinin 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 döneminde büyümenin %30’unun temeli olması hedeflenmiştir?


İşgücü

Toplam faktör verimliliği

Tarımda gerçekleşen reformlar

Sanayileşme

Eğitim


Yanıt Açıklaması:

Türkiye, 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’ni (Vizyon 2023) belirle­miştir. Bu kapsamda 2001-2023 döneminde yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olması ve büyümenin yaklaşık %30’unun toplam faktör ve­rimliliğinden kaynaklanması, böylece 1998 yılında 3.200 dolar olan kişi başına gelirin 2023 yılında AB ülkeleri düzeyine yaklaştırılması hedeflenmiş­tir. Türkiye’nin, dönem sonunda ulaşacağı 1,9 tril­yon dolar civarında hasıla düzeyi ile dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceği öngörülmüştür

Yorumlar
  • 0 Yorum