Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1017862

Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde dolaysız vergilerin payının azalmasından olumsuz etkilenir?

 


Ülke ihracatı

GSYH

Gelir dağılımı

Hane halkı yapısı

Kamu harcamaları


Yanıt Açıklaması:

Gelir vergileri dolaysız vergilerin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türk vergi sisteminde dolaysız vergilerin payı düşerken, dolaylı vergilerin payı artmıştır. Bu, bizi gelir dağılımı tartışmalarına götürecektir. Dolaysız vergile­rin vergi gelirleri içindeki payının giderek azalması, gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir

Yorumlar
  • 0 Yorum