Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1017918

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaç­lardandır?


Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.

Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği ar­tırmak, sektörün gelişme hızını sürdürüle­bilir kılmak gereklidir.

Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve da­ğınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek deza­vantajı vardır.

Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.

Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir.


Yanıt Açıklaması:

Kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaç­lar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği ar­tırmak, sektörün gelişme hızını sürdürüle­bilir kılmak,
  • Tarımsal üretimde mümkün olduğunca kendine yeterli bir düzeye ulaşmak ve top­lumun dengeli bir şekilde beslenmesini sağ­lamak,
  • Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihti­yacını yurt içinden karşılamak,
  • Sektörde gelir düzeyini yükselterek, sektör­ler arasındaki gelir farklılıklarını gidermek,
  • Tarımsal istihdamı verimli hâle getirmek ve buradan başka sektörlere işgücü göçünü kontrol etmek,
  • Sektörün teknoloji düzeyini yükselterek, tarımsal üretimin doğal koşullara bağımlı­lığını azaltmak,
Yorumlar
  • 0 Yorum