Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1017846

Aşağıdakilerden hangisi her çağda gelir eşitsizliği ile birbirini besleyen diğer toplumsal sorundur?

 


Tarımda yeterli gelişimin sağlanamaması

Bilinçli tüketicinin olmaması

Sanayi sektörünün önde gitmesi

Devletin toplumun her kesimine yeterli hizmet götürememesi

Yoksulluğun baş göstermesi


Yanıt Açıklaması:

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk birbirlerini besle­yen iki önemli sorun olarak her çağda toplumların gündeminde yer almalarına rağmen, Sanayi Dev­rimi sonrası ortaya çıkan sanayi kapitalizmi döne­minde özel bir önem kazanmıştır

Yorumlar
  • 0 Yorum