Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1168606

Türkiye'deki işgücü piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2000-2012 döneminde istihdamda tarımın payı hızla azalmıştır.
2000-2012 döneminde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı yükselmiştir.
Türkiye'de kırsal kesimdeki işsizlik oranı kentlerdeki işsizlik oranından daha yüksektir.
İşgücüne katılım oranı düştükçe, bağımlılık oranının yanı sıra işsizlik de artmaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde genç bağımlılık oranı daha fazladır.

Yanıt Açıklaması: Kentlerdeki işsizlik oranı (Mayıs 2012’de %10,1) kırsal kesimdeki işsizlik oranından (%4,5) daha yüksektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum