Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #974691

Nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi mutlak doğrudur? 


Ülke nüfusu ekonominin işgücü kaynağını oluşturur. 

Günümüzde Türkiye’de nüfus sayımı de facto yönteme göre yapılmaktadır. 

 Nüfus artışının yüksek olması demografik yatırımların azalmasına neden olur.

Türkiye’de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı giderek artmaktadır. 

Genç nüfusun yüksek oranda olduğu Türkiye’de tasarruf eğilimi yüksektir


Yanıt Açıklaması:

Ülke nüfusu ekonominin işgücü kaynağını oluşturur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum