Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #988762

Yukarıda tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Sağlık sektörüne en düşük bütçe 2010-2012 yılları arasında ayrılmıştır.

2002-2004 yıllar arasında eğitim ve savunmaya ayrılan bütçe birbirine eşittir.

Türkiye bütçesinde savunma her zaman en yüksek payı almıştır.

Eğitime en yüksek pay 1992-1994 yılları arasında ayrılmıştır.

2008-2010 yılları arasında savunmaya sağlıktan daha fazla pay ayrılmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Sağlık sektörüne en yüksek bütçe 2010-2012 yılları arasında ayrılmıştır.

2002-2004 yıllar arasında eğitim ve savunmaya ayrılan bütçe birbirine eşittir.

Türkiye bütçesinde son yıllarda eğitimen yüksek payı almıştır.

Eğitime en yüksek pay 2014'ten sonra ayrılmıştır.

2008-2010 yılları arasında savunma ve sağlığa yaklaşık eşit pay ayrılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum