Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1168624

I. Sektörlere göre bakıldığında en yüksek yoksulluk oranı tarımdadır. II. Eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk daha da artmaktadır. III. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk da artmaktadır. IV. Tarımdan geçinenler ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için yoksulluktan sakınabilmektedirler. V. Türkiye genelinde 15 yaş altındaki nüfusun %26’sı yoksulluk sınırının altındadır. Türkiye’deki yoksullukla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
I, II, ve III
I, III ve IV
I, III, IV, ve V
I, II, III, ve V

Yanıt Açıklaması: Doğru Cevap E şıkkıdır. Fertlerin çalışma durumuna göre yoksulluk oranlarına baktığımızda Türkiye’de ücretsiz aile işlçileri ve yevmiyeli çalışanlar arasında yoksulluğun yaygın oldğu görülmektedir. Göreli olarak düzenli gelire sahip olan ücretli maaşlı çalışanlarda ise yoksulluk oranının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu verileri destekleyen bir başka gösterge ise çalışan fertlerin çalıştığı sektöre göre yoksulluk oranlarıdır. Buna göre tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oldukça yüksek tir. Bu açıklamamız dikkat edileceği üzere kırsalda yoksulluğun yaygın olmasıyla da örtüşmektedir
Yorumlar
  • 0 Yorum