Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #983472

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu gelir kalemlerinden biridir? 


Merkezi yönetim gelirleri

İl özel idareleri gelirleri

Belediyelerin gelirleri

Sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirleri

Fon gelirleri


Yanıt Açıklaması:

Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi vergi gelirleridir. Bunun dışındaki gelirler ise vergi dışı normal gelirler, özel gelirler ve fon gelirleri, diğer gelirler ve katma bütçe gelirleri olarak sınıflandırılmaktadır. Saydığımız bu gelirler, dar anlamda kamu gelirlerini oluşturur. Geniş anlamda kamu gelirleri ise dar anlamda kamu gelirlerine ek olarak merkezî yönetim, il özel idareleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirlerinden oluşur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum