Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1017832

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun sayısal olarak yetersiz ol­masının sonucudur?


Konut talebindeki artış

Elde edilen gelirin daha çok kişi tarafından tüketilmesi

Refah kaybı

İşsizlik

Üretim gücünün atıl kalması


Yanıt Açıklaması:

Diğer taraftan nüfusun sayısal olarak yetersiz ol­ması, ülkenin ekonomik kaynakları ve üretim gü­cünün atıl kalması başta olmak üzere birçok başka olumsuzluğa da yol açmaktadır. Diğer yandan nüfu­sun ülkenin ekonomik kaynaklarına ve potansiyeline göre fazla olması da işsizliğe, elde edilen gelirin daha çok kişi tarafından tüketilmesine, refah kaybına ve buna bağlı olarak pek çok ekonomik ve sosyal soruna neden olabilmektedir (Karluk, 2007, s. 8).

Yorumlar
  • 0 Yorum