Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1163928

Türkiye’de yer alan sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?I. Sosyal güvenlik sistemi, belirli sosyal risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan muhtelif zararların, ilave maliyetlerin veya gelir kayıplarının kısmen veya bütünüyle telafisine yönelik oluşturulan ekonomik güvence sistemidir.II. Modern anlamda sosyal güvenlik sistemi I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulmuştur.III. 1 Ocak 1946’da yürürlüğe giren 4792 sayılı Kanun ile birlikte o tarihe kadar kurulan çok sayıda işçi sandığı İşçi Sigortaları Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir.IV. Mayıs 2006’da kabul edilen 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulmuştur.V. 1 Ocak 1950’de yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı kurulmuştur.


I.
II.
III.
IV.
V

Yanıt Açıklaması: Modern anlamda sosyal güvenlik sistemi I. Dünya Savaşı’ndan sonra değil II. Dünya Savaşından sonra oluşturulmuştur dolayısıyla bu ifade yanlıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum