Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #988254

Türkiye bütçesinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri olarak bilinir.

 İkinci Dünya Savaşı süresince devletçi politikalar tercih edilmiştir.

5018 sayılı Yasa  çerçevesinde, 2006 yılından itibaren bütçenin kapsamı genişletilmiştir.

İlk kamu maliyesi düzenlemesi olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927'de çıkartılmıştır.

Yeni kamu mali yönetimi girdi odaklı bütçeleme anlayışına sahiptir.


Yanıt Açıklaması:

Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri olarak bilinir.

İlk kamu maliyesi düzenlemesi olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927'de çıkartılmıştır.

5018 sayılı Yasa çerçevesinde, 2006 yılından itibaren bütçenin kapsamı genişletilmiştir.

Yeni kamu mali yönetimi girdi odaklı bütçeleme anlayışına sahiptir.

İkinci Dünya Savaşı süresince devletçi politikalar tercih edilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum