Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1160711

Türkiye'de vergi yükü ile ilgili yargilardan hangisi yanlıştır?


Vergi yükü 2000’li yıllardan itibaren sosyal güvenlik gelirleri hariç %20’lerde sosyal güvenlik gelirleri dâhil %25 oranlarında gezinmektedir.
Toplumlar›n devletten ta-ep ettiği mal ve hizmetlerin miktar ve çeşidinde artışlar meydana gelmişltir.
Daha fazla hizmet talebi devletlerin bu hizmetleri karşılamak için daha yüksek miktarlarda vergi almasına neden olmuştur.
Türkiye’de vergi yüküne baktığımızda 1975 yılında sosyal güvenlik harcamaları dâhil %13,8 olan oran 2010 yılında %28,4’e ç›kmıştır.
Türkiye'de vergi yükü ABD'den düşüktür.

Yorumlar
  • 0 Yorum