Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1161037

Aşağıdakilerden hangisi i nüfusun eğitim özellikleri arasında yer almaz? 


1927 nüfus sayımına göre nüfusun %30’u okuryazar idi.
Türkiye’deki işgücü niteliğinin artırılması için iş ve çalışma hayatında hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmesi gerekir
Günümüzde en yüksek okuryazarlık oranı kadınlardadır
Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi okuma-yazma bilmemektedir
Türkiye’de yaklaşık 10 milyon yüksekokul veya fakülte mezunudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum