Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #974678

Türkiye’de bölgesel kalkınma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Günümüzde yerel aktörler bölgesel kalkınma süreçlerine planlama aşamalarında daha fazla katılmaktadır. 

1923-1950 döneminde Marmara Bölgesi’nin kalkınmasına ağırlık verilmiştir. 

1950-1960 döneminde özel sektör yatırımları Ankara ve çevresinde toplanmıştır. 

Türkiye’de 32 adet Düzey 2 bölgesi oluşturulmuştur. 

Bölgesel kalkınma için kalkınma ajansları 1960’lı yıllarda kurulmuştur.


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları Türkiye’de bölgeler arasında kişi başına gelir, iş- sizlik oranları, nüfus artış hızı, net göç hızı, bebek ölüm oranları, doğumda anne ölüm oranları, üniversite sayıları, kişi başına düşen uzman hekim ve hemşire sayıları gibi birçok ekonomik, sosyal, demografik ve sağlıkla ilgili değişkende önemli farklılıklar mevcuttur. Düzey 2 bölgesi sosyoekonomik gelişmişliğe (kalkınmışlığa) göre sıralandığında, ilk 14 bölge Türkiye ortalamasının üstünde, 15.sırada yer alan Samsun’un ise Türkiye ortalamasında bir gelişmişliğe sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1.6). Ülke nüfusunun yaklaşık %30’unun bulunduğu geri kalan 11 bölge ise Türkiye ortalamasının altında bir sosyoekonomik gelişmişliğe sahiptir. Sosyoekonomik gelişmişlik farklılıkları, az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru göçü hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Türkiye’de bölgelerin (Düzey 2’ye göre) gayri safi katma değere (GSKD) katkılarına bakıldığında (2014 verilerine göre) en yüksek paya %30,5 ile İstanbul, en düşük paya %0,6 Ağrı bölgesi sahiptir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa bölgelerin ülke gayri safi katma de- ğerinin yarıdan fazlasını gerçekleştirdiği görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum