Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1165468

I. Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür. II. Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Banka’ya (TCMB) aittir. III. TCMB, olağanüstü hâllerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fon’a avans vermeye yetkilidir. IV. TCMB, hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler. Yukardakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel yetkileri arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II, III, ve IV
II, III, ve IV

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap E şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum