Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1376688

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir?


Fiyat ve faiz denetimlerine son verilmesi

KİT’lerin özelleştirilmesi

KİT’ler (kamu bankaları) yoluyla özel sektöre ucuz girdi verilmesi

Parasal teşvikler yerine vergi indirimi muafiyeti gibi uygulamaların öne çıkması

Ara malı ve yatırım malı ithalatında hızlı artış 


Yanıt Açıklaması:

KİT’ler (kamu bankaları) yoluyla özel sektöre ucuz girdi verilmesi, 1960-1980 arası dönemde uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir. Diğer seçenekler 1980 sonrası uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum