Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #961372

İthal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modelinin benimsendiği kararların alındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?


12 Eylül 1980

24 Ocak 1980

12 Mart 1971

27 Mayıs 1960

11 Kasım 1938


Yanıt Açıklaması:

1980'de alınan 24 Ocak Kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modeli benimsenmiştir. Böylece, ihracata dönük stratejiye göre sanayileşmemenin yarattığı sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. Aslında 24 Ocak Kararları’nın özünde, sanayileşme stratejisindeki değişiklik yatar. Yatırım ve ara malları üretimine öncelik veren anlayış bırakılmış, sanayinin dışa açılmasına önem verilmiş ve ithalatta liberalizasyona (serbestleşme) gidilerek Türk sanayisi terbiye edilmeye çalışılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum