Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1036685

Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankasını açıklamaktadır?


Parayı esas olarak ticarette mübadelenin yapılmasına imkân tanıyan bir araç olarak ele alırlar.

Büyük sanayi firmalarının yatırımlarına yardım sağlayarak kalkınmayı hızlandırma amacı güderler.

İşletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal aracılardır.

Temel faaliyet alanı para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalardır.

Nakdi kredilendirme yerine ayni kredilendirme söz konusu olan bankalardır.


Yanıt Açıklaması:

Temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalara mevduat (ticaret) bankaları adı verilir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum