Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1163920

IMF 2010 yılı verilerine göre sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler dünya nominal gelirinin yaklaşık yüzde (%) kaçına sahiptir?


%66
%56
%46
%36
%26

Yanıt Açıklaması: Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin, aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olmaları, ekonomik gelişme ile sanayileşme (industrialization) arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin sanayileşme seviyesi ile gelişmişlik seviyesi aynı anlama gelir. Gelişmiş ekonomi bir anlamda sanayileşmiş ekonomi demektir. Sanayileşme seviyesi, sanayi sektörünün, ülkenin ulusal geliri içindeki büyüklüğüne bağlıdır. Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, 2010 yılında sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler (IMF’ye göre 35 ülke) dünya nominal gelirinin %65,8’ni, satın alma gücü paritesine (PPP’ye) göre de nominal dünya gelirinin %52,1’ne sahiptirler (IMF, Advanced Economies List. World Economic Outlook, September 2011, s. 168).
Yorumlar
  • 0 Yorum