Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1164511

İngiliz ve Fransız iktisatçılar Colin Grant Clark ve Jean Fourastie, ekonomideki sektörleri altında toplamışlardır?


İki sektör
Üç sektör
Dört sektör
Beş sektör
Altı sektör

Yanıt Açıklaması: İngiliz klasik iktisatçısı Colin Grant Clark ve Fransız iktisatçısı Jean Fourastie'den bu yana ekonomik faaliyetler birincil (primary) sektör olarak tarım, ikincil (secondary) sektör olarak sanayi ve üçüncül (tertiary) sektör olarak hizmetler şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum