Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1166444

Planlı dönemin (1963-1979) dış ticaret bilançosundaki ana kalemleri incelendiğinde, dışa açıklık derecesindeki gelişimin zaman içinde düştüğü görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?


Ülkenin dışa ticari olarak kapandığını gösterir.
Milli gelirdeki artış yıllık bazda hem ihracattaki hem de ithalattaki artışla eşit orandadır.
Eğer yeterli döviz yoksa ise ihracat için gerekli hammadde ve ara malı ithalatı gerçekleştirilemeyecektir
Döviz varlığı bir bütün olarak ülkeyi dışa bağlı hale getirmiştir
İhracatın ithalatı karşılama oranı da bu dönemde büyük düşüşler göstermiştir.

Yanıt Açıklaması: Milli gelirdeki artış yıllık bazda hem ihracattaki hem de ithalattaki artıştan daha yüksek orandadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum