Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #962219

Osmanlı dış ticaret politikasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Ürün bolluğunu esas almaktaydı

İthalatta tarım ürünleri ağırlıklıydı

Temel ihracat ürünleri gıda maddeleriydi

İhracatı arttırıcı bir özelliğe sahipti

İthalatı engelleyici bir özelliğe sahipti


Yanıt Açıklaması:

Osmanlı dış ticaret politikası, ürün bolluğunu esas alan bir anlayışa sahip idi. Osmanlı dış ticaret anlayışı klasik tarım imparatorluğu anlayışına paralel olarak temelde ihracatı engelleyici, ithalatı artırıcı bir özelliğe sahip idi. İhracatta tarım ürünleri ve madenler ağırlıklı kısmı oluşturmakta idi. Tarım ürünleri de genelde işlenmiş tarım ürünleri şeklinde değil de pamuk, tütün, fındık, ipek, incir, afyon gibi daha çok işlenmemiş ürünlerden oluşmaktaydı. Osmanlının ithalatında ise dokuma ve giyim eşyası, şeker, un, diğer gıda maddeleri ve yakıtlar başta gelmekteydi. 

 

Yorumlar
  • 0 Yorum