Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1059072

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de imalat sanayaisinin sorun ve eksiklikleri arasında yer almaz?

 


Enerji maliyetlerinin yüksekliği

Kayıt dışılık

Yüksek vergi oranları

Vasıfsız emek sayısının fazlalığı

Teşvikler ve piyasa düzenlemesinde yaşanan aksaklıklar


Yanıt Açıklaması:

İmalat sanayisinin sorunları ve eksikliklerine genel olarak baktığımızda, ara ve yatırım malların­da dışa bağımlı yapı,

enerji maliyetlerinin yüksekliği devam etmektedir. Çevre ve insan sağlığına uygun üretimdeki eksiklikler devam

etmekte, kayıtdışı hala önemli bir sorun, vergi oranları yüksek, teşvikler ve piyasa düzenlemesinde yaşanan

aksaklıklar tam anlamıyla giderilmemiştir. Girişimciliğin yeterince geliş­memiş olması ve Ar-Ge ve buna

bağlı olarak yenilikçilikte (inovasyon) yeterince ilerleme sağlanmamış olması sorunlardan bazılarıdır

Yorumlar
  • 0 Yorum