Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1166239

Uluslararası turizm talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Son on yılda %45 oranında artmıştır.
Son yıllarda dikkate değer bir değişim yoktur.
Son on yılda %35 oranında azalmıştır.
Son yıllarda en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
Son yıllarda en düşük düzeyine düşmüştür.

Yanıt Açıklaması: Doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır. Dünya turizm talebi son on yılda dikkate değer bir artış göstermiştir (%45). Bu artışın arka planında hanehalklarının refah düzeyindeki artış yatmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum