Türkiye Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #1166296

1980 yılından başlayarak ithal ikameci sanayileşme politikaları terk edilmiş, ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulanmaya konulmuştur. Bu politika düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Dış ticaretin serbestleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
İhracatı teşvik edecek ve ithalatı serbestleştirecek nitelikte politikalar takip edilmiştir.
1980 öncesinde takip edilen sabit kur politikası terk edilerek kısmi serbesti sağlanmıştır.
Türkiye ekonomisinin finans piyasaları aracılığıyla dünya ekonomileriyle bütünleşmesi gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranında artışlar yaşanmış ve dış ticaret fazlası verilmiştir.

Yanıt Açıklaması: 1980 yılından başlayarak ithal ikameci sanayileşme politikalarının terk edilerek ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin uygulanmaya konulmasıyla, dış ticaretin serbestleştirilmesi gerçekleştirilmiş, ihracatı teşvik edecek ve ithalatı serbestleştirecek nitelikte politikalar takip edilmiş, 1980 öncesinde takip edilen sabit kur politikası terk edilerek kısmi serbesti sağlanmış, Türkiye ekonomisinin finans piyasaları aracılığıyla dünya ekonomileriyle bütünleşmesi gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinde ithalat hiç bir zaman ihracatın altında kalmamıştır. Dış ticarette denge her zaman ithalat lehine olmuştur.
Yorumlar
  • 0 Yorum