Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #1378754

 1. Millî bir burjuvazinin yokluğu,
 2. Özel sektörde birikim eksikliği,
 3. Tarıma dayalı bir yapı,
 4. Eğitimli nüfusun azlığı,
 5. Sanayinin zayıflığı,
 6. Çok azsayıda sanayi işletmesinin bulunması.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Osmanlı’dan devralınan ekonomik mirasın özellikleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Hepsi

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Osmanlı’dan devralınan ekonomik mirasın özellikleri şunlardır:

 • Osmanlı’dan kalan büyük bir dış borç,
 • Azınlıkların çok büyük bir bölümünün ülkeden ayrılması sonrasında ticaret, zanaat, girişim kültüründe önemli eksiklik,
 • Millî bir burjuvazinin yokluğu,
 • Özel sektörde birikim eksikliği,
 • Tarıma dayalı bir yapı,
 • Eğitimli nüfusun azlığı,
 • Sanayinin zayıflığı,
 • Çok az sayıda sanayi işletmesinin bulunması.
Yorumlar
 • 0 Yorum