Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #1378766

 1. Kendi limanlarımızda kabotaj hakkı tanınması,
 2. Sanayiyi teşvik kanununun günün ihtiyaçlarını karşılar hale getirilmesi ve beş yıl sonra 25 yıl süreyle uzatılması,
 3. Her yıl sergiler açılması,
 4. Sanayi bankasının kurulması,
 5. İşgücünün sekiz saat çalışması,
 6. Haftada bir gün çalışanlara tatil imkânı verilmesi.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Hepsi

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

İzmir İktisat Kongresi’nde çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan bazıları şunlardır:

 • Aşar Vergisinin kaldırılması (köylülerin ürettikleri üründen alınan vergi),
 • Koruyucu gümrük tarifelerinin kabulü ve bu konuda dış müdahalelerin reddi,
 • Bir ana ticaret bankasının kurulması,
 • Kambiyo merkezleri, özellikle nakit ve tahviller borsalarının millileştirilmesi, büyük ticaret merkezlerinde hisse senedi ve tahvil borsalarının açılması,
 • Kendi limanlarımızda kabotaj hakkı tanınması,
 • Sanayiyi teşvik kanununun günün ihtiyaçlarını karşılar hale getirilmesi ve beş yıl sonra 25 yıl süreyle uzatılması,
 • Her yıl sergiler açılması,
 • Sanayi bankasının kurulması,
 • İşgücünün sekiz saat çalışması,
 • Haftada bir gün çalışanlara tatil imkânı verilmesi,
 • İş kazalarına uğrayanların hayatlarının işverenler ve kurumlar tarafından güvence altına alınması,
 • Sendika hakkının tanınması.
Yorumlar
 • 0 Yorum