Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #492727

17 Mayıs 1940 tarihli Kanun’la kentten uzak olan kırsallara aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?


Maarif Vekâleti

Köy Enstitüleri

Mızıka-ı Hümayun Mektebi

Mühendishane-i Berri Hümayun

Öğretmen okulları


Yanıt Açıklaması:

Köy Enstitüleri 17 Mayıs 1940 tarihli Kanun’la kurulmuştur. Kentten uzak olan kırsallara kurulan bu okulların temel amacı kendi döngüsünü oluşturacak köy okulları yaratmak ve bunlar için öğretmen yetiştirmek olmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum