Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #522070

Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlara ne ad verilir?


Değerler

Normlar

İnançlar

Semboller

Dil


Yanıt Açıklaması:

Değerler amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlardır. Norm ve değerler arasındaki en temel farklılık, değerlerin soyut ve genel kavramlardan
oluşması, normların ise belirgin ve yol gösterici olmasından kaynaklanmaktadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum