Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #532596

Kültürel sermaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kültürel sermaye sınıf yapısınca dağıtılmaz.

Önceki beceriler ve önceki bilgiler önemlidir.

Sosyal grupların eğitimden yararlanmaları sahip oldukları kültürel sermaye ile doğrudan ilgilidir.

Üst sınıflara mensup öğrenciler avantaja sahiptir.

Servet ve güç önem taşımaz.


Yanıt Açıklaması:

Bourdieu, egemen kültürü “Kültürel Sermaye” olarak niteler. Burada servet ve güç önemlidir. Kültürel sermaye, sınıf yapısınca dağıtılmaz. Üst sınıflara mensup öğrenciler, avantaja sahiptirler. Çünkü egemen kültürde toplumsallaşmışlardır. Bourdieu, bütün okul eğitiminin başarısının, esas olarak, daha önceki yıllara bağlı olduğunu iddia eder. Okuldaki eğitim, sadece bu temel üzerine kurulur. Önceki beceriler ve önceki bilgi önemlidir. Egemen sınıftaki öğrenciler, okul öncesi dönemde bu bilgileri ve becerileri kazanırlar. Bu yüzden sınıfta aktarılan mesajları çözecek anahtara sahip olmaktadırlar. Onun deyimiyle, mesajın koduna sahiptirler. Bu yüzden sosyal grupların eğitimden yararlanmaları, sahip oldukları kültürel sermaye miktarı ile doğrudan ilgilidir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum