Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #711882

Üniversite tercihi yapacak bir öğrencinin çok az görüştüğü psikolojik danışman ve rehber öğretmen olan bir yakınını arayarak bilgi alması hangi toplumsal ilişkiler ağı içinde değerlendirilmektedir?


Sıkı örülmüş ağ

Zayıf ilişkiler ağı

Sosyal ağ

Toplumsal ilişkiler ağı

Toplumsal kurum


Yanıt Açıklaması:

Grup içindeki ilişkiler ağı “gevşek örülmüş” veya “sıkı örülmüş” olabilir. Eğer üç kişiden oluşan bir arkadaş grubunda herkes birbirini yakından tanıyor ve yakın ilişkiler sürdürüyorsa bu grubun yapısının oldukça sıkı örülmüş olduğu söylenebilir. Gevşek yapılı ilişkinin olduğu gruplar da olabilir. Bu tip gruplarda grup içinde yalnız bir kişi diğerlerini tanımaktadır. Sosyal ilişkiler ağını oluşturan bireyler arasında düzenli ilişkiler, ortak hedefler, amaçlar veya birbirine ait olma duygusu olmayabilir. Granovetter (1973), kent gibi büyük bir grubun içindeki ilişkiler ağının, ilişkiler ağı kümeleri olarak ayrı ayrı veya bağlantılı olarak çizilebileceğini söyler. Granovetter’e göre, bu ayrı ilişkiler ağı kümeleri arasındaki bağlar genellikle zayıf bağlardır, örneğin aşina olma ilişkisi gibi. Granovetter, zayıf ilişkilerin önemine değinirken, zayıf bağ ilişkisi içindeki bireylerin güçlü ilişkiler ağı içindeki bireylerden daha fazla bilgiye ulaşabildiklerini ileri sürmektedir. Aile gibi sıkı örülmüş ilişkiler ağında, bireyler diğer bireylerin bütün bilgilerine sahiptirler fakat bunlar kapalı bir döngü içindedir. Dolayısıyla böyle bir sistem içindeki bir bireyin, sistemin dışına çıkarak, tanıdıklarına danışması gerekir. Böylece zayıf ilişkiler ağı bireye, ailesi ve yakın arkadaşları dışında geniş bilgi alabileceği çeşitli temaslar sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum