Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #730016

Sosyal alışveriş kuramının tam boyutlu olarak gelişmesi hangi araştırmacılarla birlikte gerçekleşmiştir?


Blau-Homans

Radcliffe-Brown

Gerth-Mills

Horton-Hunt

Bottomore-Nisbet


Yanıt Açıklaması:

Peter Blau ve George Homans’ın çalışmalarıyla birlikte sosyal alışveriş kuramı tam boyutlu olarak gelişmiştir. Doğru yanıt A.

Yorumlar
  • 0 Yorum