Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #859297

Aile yapısını anlamsal ve araçsal roller çerçevesinde ele alan ve bu durumdan dolayı kadını eve kapamakla eleştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselci yaklaşım

Evrim yaklaşımı

Etkileşimci yaklaşım

Çatışmacı yaklaşım

Postmodern yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

İşlevselci perspektifte Parsons ve Bales (1955) kadınlık ve erkeklik özelliklerinin aile içinde anlamsal (expressive) ve araçsal (instrumental) yönelim arasındaki farkta olduğunu ileri sürerler. Parsons’ın aile içindeki anlamsal ve araçsal roller ayrımı da eleştiriye açıktır. Bu roller çerçevesinde erkeği evin ekmeğini kazanan kadını da ev içi alanla sınırlayan yaklaşım sanayi devrimi sonrasında kadınların da ev dışında çalışmaya başlamalarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Sayın (1990: 55) çağdaş toplumlarda kadının çalışmamasının düşünülemez bir konu olduğunu Parsons’ın XVI. yüzyılında gerisine giderek kadını eve hapsetmeyi düşünmekte olduğuna dikkat çekmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum