Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #1390924

Kentlerde hangi değerler köylere göre ön plana çıkar?


Şehirlerde köylere nazaran, sıhhatli beslenme ön plana çıkar.

Şehirler çevreye önem verme bakımında köylerden daha akılcıdır.

Şehirlerde aile bağların kuvvetli olması düzenli bir hayat için önemlidir.

Hukuk, rekabet, örgütlenme, zaman bilinci, eğitim, farklılık, bireycilik, eşitlikçi roller ve akılcılık şehirlerde ön plana çıkar.

Şehirler kurallara dayalı yaşam sürecini sürdürür.


Yanıt Açıklaması:

Sanayileşme süreci ve sonrasında sanayileşmiş ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü kentlerde yaşamaya başlar. Sanayileşme ile birlikte fabrikaların çevresinde oluşmuş bir kentleşme süreci söz konusudur. İlk aşamada düzensiz olarak başlayan kentleşme, sonraki süreçte son derece planlı ve rasyonel şekilde düzenlenir. Kentler ise değerler ve yaşama alışkanlıkları bakımından son derece farklı özelliklere sahip yerleşim birimleridir ve kentlerde:

  • Hukuk,
  • Rekabet,
  • Örgütlenme,
  • Zaman bilinci,
  • Eğitim,
  • Farklılık,
  • Bireycilik,
  • Eşitlikçi roller,
  • Akılcılık önemli değerler olarak ön plana çıkar.
Yorumlar
  • 0 Yorum