Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #1400660

  1. Akılcı olma
  2. Metropolleşme
  3. Kitlesel

Yukarıda verilen hangi yada hangileri Türkiye’de kentleşmenin özellikleri arasında yer alır?


III

I - II - III

I - III

I - II

II - III


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de kentleşme değil metropolleşme söz konusudur. Türkiye’de kentleşmenin önemli bir özelliği akılcı bir şekilde gerçekleşmemesidir. Türkiye’de kitlesel şekilde yapılan göçler de söz konusu olmuştur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum