Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #528229

İşgal ettiğimiz statüde davranırken dikkat etmemiz gereken semboller sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İnformel normlar

Formel normlar

Kelimeler

Değerler

Kültür


Yanıt Açıklaması:

Roller, kültürel sistemlerin nasıl eyleme geçirildiğini gösterirler. İşgal ettiğimiz statüde davranırken
semboller sistemini (kelimeler, dil, değerler, formel ve informel normlar) dikkate almamız gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum