Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #532817

Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi'ne kadarki eğitim sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I. Öğretim dini temellere dayanmaktaydı.

II. Bilim için Arapça, edebiyat için Farsça kullanılıyordu.

III. Yükseköğretim için hizmet veren Darülfünun okulları vardı.

IV. Basit halk tabakasının çocukları için Sıbyan Okulları vardı.

 


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Avrupa tipi laik okullar 1839’da Tanzimatla başlayan Avrupalılaşma hareketinden sonra kurulmuştur. Bu okullar; ilköğretim okulları olarak hizmet veren “Mekteb-î iptidaiye”; ortaöğretim okulları olan “İdadiye,” “Rüştiyeler” ve “Sultaniye”; yükseköğretim olarak hizmet veren “Darülfünun” okullarıydı. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum