Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #705329

Aşağıdaki kuramlardan hangisi toplumsal yapıyı açıklayan başlıca kuramlar arasında gösterilmez?  


Yapısalcılık 

Yapısal Fonksiyonalizm 

Birleşme Kuramı 

Sosyal Alışveriş Kuramı 

Çatışma Kuramı 


Yanıt Açıklaması:

Birleşme kuramı adında bir kuram olmadığı için, toplumsal yapıyı açıklayan bir durum ya da kuram olarak gösterilemez bu kavram. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum