Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #727733

Devletin vatandaşlar arasında herhangi bir ırk, renk, sınıf, dil, inanç ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve nitelikli eğitim sağlaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir ilkedir?


Toplumsal olması

Evrensel olması

Milli olması

Kültürel olması

Sosyal olması


Yanıt Açıklaması:

Devletin vatandaşlar arasında herhangi bir ırk, renk, sınıf, dil, inanç ve mezhep ayrımı
gözetmeksizin herkese eşit ve nitelikli eğitim sağlaması evrensel bir ilkedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum