Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #835733

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, söz konusu topluluğun hizmet ve yönetimine iştirak eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hane halkı

Geniş aile

Aile

Çekirdek aile

Evlilik


Yanıt Açıklaması:

Hane halkı aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta
yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hane halkı hizmet ve yönetimine iştirak
eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum